Victor(y) Care er en mobilapp som hjelper mennesker som opplever helseutfordringer,
med å holde oversikt over helsesituasjonen sin og kommunisere denne videre.

Registrer og se helsesituasjonen din. Ved hjelp av en iPad, kan dagsform, helsemessige utfordringer, medisiner og aktiviteter enkelt registreres i tidsrammer på 15. minutter. Alle daglige registreringer vises i Døgnklokken. På denne måten har brukeren altid en enkel oversikt over registrerte hendelser i løpet av dagen.

Informasjonen oppsummeres ukentlig. Tendenser delt opp i ulike helse og velvære kategorier, inkludert statistiske oversikter, lages automatisk, og er tilgjengelige for brukeren og støtteaparatet. På bakgrunn av dine registreringer, kan du få bedre innsikt i din helseutvikling.


Fortell legen din hvordan du har det. Bruk Døgnklokken som et kommunikasjonsledd mellom deg og behandlingsapparatet eller legen din. All din lagrede informasjon vil gi både deg og din behandler mulighet til å forstå helsesituasjonen din bedre. Døgnklokken kan fungere som grunnlaget for å oppnå en bedre helse, og hjelpe både deg og din behandler med å legge tilrette for din behandlingsplan.

 
Du kan registrere og dele personlig og medisinsk informasjon på nettet
med familie, helsepersonell og tjenesteytere.

Victor(y) Care er laget for helt vanlige folk som ikke er medisinske eksperter,
men likevel ønsker å ha mulighet til å kontrollere egen helseinformasjon.
Pasienter
Familie
Venner
Tjenesteytere
Helsepersonale
Man kan registrere og kommunisere personlig informasjon om sitt eget velvære,
velvære, samt alle typer sykdommer og helsetilstander.

Dette siger andre brukere

 • Laura, Registered Nurse

  Victor(y) Care er veldig enkelt å bruke. Det er en komplett app som kan registrere alle typer helsetilstander, aktiviteter og medisiner. Jeg kan anbefale det 100 %!

  Laura, Sykepleier
 • Camilla, Palliative Care Nurse
  Med dette unike verktøyet, kan vi raskt forstå helsesituasjonen til barn med komplekse lidelser.
  Camilla, Palliativ Sykepleier
 • Siv-Elin, Teacher for Special Needs Children
  Victor(y) Care kan tilpasses brukerens individuelle behov. Denne appen er enkel å lære seg hvordan man skal ta i bruk!
  Siv-Elin, Spesialpedagog
 • Maria, Registered Nurse
  Leger, sykepleiere og annet helsepersonell kan enkelt observere pasientenes fremgang, og hvordan pasientene responderer på behandlingen.
  Maria, Sykepleier
Kommuniser din Helse
og Velvære
Loading
NO